Học Trung cấp Hành Chính Văn Thư lấy bằng nhanh

LIÊN TỤC XÉT TUYỂN HÀNH CHÍNH VĂN THƯ TRUNG CẤP CHÍNH QUY  HỆ 1 NĂM - 1.5 NĂM - 2 NĂM. Cơ hội việc làm ngành Thư viện – Thiết bị trường học  Người làm trong ngành này cần có kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác thư viện – thiết bị trường [...]

HỌC TRUNG CẤP LUẬT LẤY BẰNG NHANH

LIÊN TỤC TUYỂN LỚP TRUNG CẤP LUẬT CHÍNH QUY LẤY BẰNG NHANH  HỆ 1 NĂM - 2 NĂM CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH LUẬT: Sự phát triển của nền kinh tế thị trường, tiến trình hội nhập quốc tế cùng với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền, ngành Luật đang dần trở nên phổ biến. Cơ [...]