Trung cấp Văn Thư Lưu Trữ chính quy chọn thời gian học

Trường Trung cấp Công Nghệ và Quản Trị Đông Đô liên tục tuyển sinh lớp Trung Cấp Văn Thư Lưu Trữ chính quy, học cấp tốc lấy bằng nhanh và  được chọn thời gian học. CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ – LƯU TRỮ Văn thư – Lưu trữ là gì?   Công tác văn thư là hoạt động bảo đảm thông […]

HỌC TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ LẤY BẰNG NHANH

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ ĐÔNG ĐÔ TUYỂN SINH NGÀNH VĂN THƯ LƯU HỆ 1 NĂM – 2 NĂM – 3 NĂM Cơ hội việc làm ngành Văn thư lưu trữ Với khối lượng sổ sách, giấy tờ, tài liệu lớn hiện nay, vai trò của nhân viên ngành Văn thư lưu [...]