Trung cấp THƯ VIỆN – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC chính quy chọn thời gian học

Trường Trung cấp Đông Đô liên tục tuyển sinh lớp THƯ VIỆN – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC chính quy, học cấp tốc lấy bằng nhanh và được chọn thời gian học.               + Học trung cấp Thư viện – Thiết bị trường học buổi tối               + Học trung cấp Thư viện – Thiết bị trường học lấy […]

Trung cấp Văn Thư Lưu Trữ chính quy chọn thời gian học

Trường Trung cấp Công Nghệ và Quản Trị Đông Đô liên tục tuyển sinh lớp Trung Cấp Văn Thư Lưu Trữ chính quy, học cấp tốc lấy bằng nhanh và  được chọn thời gian học. CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ – LƯU TRỮ Văn thư – Lưu trữ là gì?   Công tác văn thư là hoạt động bảo đảm thông […]

Trung cấp Hành Chính Văn Thư chính quy chọn thời gian học

Trường Trung cấp Đông Đô liên tục tuyển sinh lớp HÀNH CHÍNH – VĂN THƯ chính quy, học cấp tốc lấy bằng nhanh và  được chọn thời gian học.    + Học trung cấp hành chính văn thư buổi tối    + Học trung cấp hành chính văn thư lấy bằng nhanh     CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH – VĂN THƯ […]

HỌC TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ LẤY BẰNG NHANH

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ ĐÔNG ĐÔ TUYỂN SINH NGÀNH VĂN THƯ LƯU HỆ 1 NĂM – 2 NĂM – 3 NĂM Cơ hội việc làm ngành Văn thư lưu trữ Với khối lượng sổ sách, giấy tờ, tài liệu lớn hiện nay, vai trò của nhân viên ngành Văn thư lưu [...]

Học Trung cấp Hành Chính Văn Thư lấy bằng nhanh

LIÊN TỤC XÉT TUYỂN HÀNH CHÍNH VĂN THƯ TRUNG CẤP CHÍNH QUY  HỆ 1 NĂM - 1.5 NĂM - 2 NĂM. Cơ hội việc làm ngành Thư viện – Thiết bị trường học  Người làm trong ngành này cần có kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác thư viện – thiết bị trường [...]